انواع کمک فنر

لوله کمک فنر

تمامی لوله کمک فنر های استفاده شده در خودرو ها و وسایل نقلیه و همچنین اجزای صنعتی عملکرد یکسان جهت جلوگیری از آسیب مجموعه قطعات ماشین ها می باشد. کمک‌ فنر Shock absorber وسیله مکانیکی است که در نزدیکی هر…
Read More