طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی

طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی

طراحی و ساخت ماشین آلات مختلف صنعتی اعم از مکانیکی و الکترونیکی بر اساس نیاز مشتریان از تخصص های اصلی این گروه صنعتی میباشد. همچنین راه اندازی ماشین آلات و دستگاه های خریداری شده از کشور های خارجی یا تعمیر و راه اندازی آن ها نیز یکی دیگر از خدمات این گروه صنعتی میباشد.