بوش های دقیق فلزی

بوش های دقیق فلزی

این مجموعه با بهره گیری از ماشین آلات پیشرفته سری تراشی توانایی تولید انواع قطعات و بوش های دقیق فلزی به صورت تولید انبوه با دقت مورد نیاز مشتری را دارد.

بوش خطی دقیق ترین شکل استوانه ای را دارد، از این نوع به طور گسترده تری استفاده می شود.

همچنین برای بررسی محصولات لوله های سیلندری ، لوله های دقیق صنعتی ، لوله های دقیق صنعت خودرو ، بوش های دقیق فلزی ، لوله های دقیق سری تراشی ، لوله های دقیق صنایع بخار ، لوله های بدون درز و لوله های درز مخفی با ما تماس بگیرید

بوش های دقیق فلزی