لوله دقیق انتقال گاز

لوله دقیق انتقال گاز

لوله دقیق انتقال گاز از مبدا خود که پالایشگاه های گاز کشور است تا همین ایستگاه های افت فشار گاز موجود در ورودی شهر ها کشیده شده اند و تمام این مسیر را هم از زیر خاک طی می کنند تا امنیت راه ها برقرار باشد و اگر یکی از لوله ها نشتی پیدا کرد گازی به سطح زمین راه نیابد و امنیت افراد آن منطقه یا حتی محیط زیست را به خطر نیندازند.

زیرا با خروج این گاز هاست که کره زمین هر روز گرم و گرم تر می شود. پالایشگاه ها پس از استخراج و پالایش گاز از دل زمین آن را به این لوله ها می فرستند تا در سرار کشور پخش شوند.

انتقال این گاز ها در لوله ها نیز با انرژی خود این گاز ها صورت می گیرد. پس از ورود گاز به ایستگاه های افت فشار و پس از کاستن فشار گاز آن را به لوله دقیق انتقال گاز شهری ارسال می کنند تا به دست مصرف کننده های گاز برسد.

, , , , , ,

Related Posts