قیمت لوله a179

مشخصات لوله آتشخوار

لوله آتشخوار

لوله آتشخوار یکی دیگر از انواع لوله های بدون درز است که آلیاژی متفاوت نسبت به لوله های مانسمان دارند که باعث افزایش توانایی تحمل حرارت و فشار در آنها میشود این لوله ها بایستی تحمل حرارت حداقل ٤٥٠ درجه…
Read More