لوله بدون درز آتشخوار

مشخصات لوله آتشخوار

لوله آتشخوار

لوله آتشخوار یکی دیگر از انواع لوله های بدون درز است که آلیاژی متفاوت نسبت به لوله های مانسمان دارند که باعث افزایش توانایی تحمل حرارت و فشار در آنها میشود این لوله ها بایستی تحمل حرارت حداقل ٤٥٠ درجه…
Read More