هونینگ لوله

هونینگ کاری لوله

هونینگ کاری

هونینگ (به انگلیسی: Honing) یا سنگ‌کِشی یک فرایند ماشینکاری پرداخت سطح است که براده‌بردای از قطعه به وسیلهٔ سایش سنگ هونینگ صورت می‌گیرد و هدف آن اصلاح دقت ابعادی و بهبود صافی سطح است. عملیات هونینگ کاری معمولاً در آخرین…
Read More